Henkilötietojen käsittely

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:
Raseborgs Hyresapotek Ab Oy (Y-tunnus 3305946-3)
Ystadinkatu 12 B
10600 Tammisaari

Yhteyshenkilö tietosuojakysymyksissä:
Sebastian Karjalainen
0440 872800
basti@premiumrental.fi

2. Yleistä

Tarvitsemme henkilötietoja voidaksemme palvella sinua. Tästä syystä keräämme ja käsittelemme henkilötietoja. Keromme avoimesti siitä, kuinka käsittelemme tietojasi ja kuinka sitoudumme suojaamaan niitä.

Käsittelemme tietojasi tässä kertomallamme tavalla sekä lainsäädännön mukaisesti. Toimintamme kehittyessä päiväitämme tarvittaessa kuvausta. Tarkistathan kuvausta säännöllisesti.

3. Käyttötarkoitus ja peruste

Tarvitsemme tietoja toimintaamme varten ja palvellaksemme sinua. Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, sopimussuhde tai suostumus. Käsittelemme tietoja voidaksemme hoitaa tehtäviämme suhteessa asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme sekä ylläpitääksemme ja kehittääksemme asiakas- ja yhteistyösuhteita, toimintaamme sekä palvelujamme.

Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsitellessämme tietojasi oikeutetun edun perusteella olemme punninneet sinun oikeuksiasi ja perusoikeuksiasi suhteessa meidän intresseihimme. Monessa asiassa intressimme kohtaavat. Tästä huolimatta olemme rajoittaneet tietojen käsittelyä, tietojen säilytysaikaa ja muuta käsittelyä siihen, mikä on tarkoituksen kannalta välttämätöntä.

4. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat ne, joiden kanssa olemme tehneet sopimuksen sekä sellaiset, jotka ovat kiinnostuneita toiminnastamme ja esimerkiksi tilaavat uutiskirjeemme tai vastaavaa. Myös yhteistyökumppanimme ja heidän yhteyshenkilönsä ovat tietyissä tilanteissa rekisteröityjä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähteet

Saamme suurimman osan henkilötiedoista suoraan sinulta sopimuksen solmimisen yhteydessä sekä sopimussuhteen voimassaolon aikana. Toimit silloin itse meidän lähteenämme. Saamme myös sinua koskevia tietoja, kun soitat meille, lähetät sähköpostia tai otat yhteyttä sosiaalisen median kautta. Lisäksi saamme tietoja asiakastapaamisten yhteydessä, sinun täyttäessä lomakkeen tai vastaavaa. Luottotietoja ja pakotteita koskevia tietoja saamme kolmannelta osapuolelta, tällä hetkellä Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

Käsittelemme pääasiassa seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi ja/tai yrityksen nimi
  • Yhteistietoja kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Syntymäaika/henkilötunnus ja/tai y-tunnus
  • Luottotiedot ja pakotetiedot
  • Maksutiedot
  • Markkinointilupa ja -kielto
  • Suostumukset

Käsittelemme ja säilytämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä kyseiseen käyttötarkoitukseen nähden.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä ottaen huomioon sen tarkoituksen, jonka perusteella tiedot on kerätty. Tämän takia säilytysaika vaihtelee. Noudatamme myös lainsäädännössä määriteltyjä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön säilytysaikoja.

Käsittelemme pääasiassa henkilötietoja organisaatiomme sisällä ja omia tarkoituksiamme varten. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstömme käsittelee tietojasi hoitaakseen työtehtäviään.

Voi olla, ettemme voi palvella sinua, jos et halua luovuttaa sinua koskevia tietoja meille.

6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirto

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle, ellei meillä ole laillista perustetta siihen tai ellei meidän ole puolustauduttava oikeudellisia vaatimuksia vastaan tai esitettävä sellaisia. Luottotietoja ja pakotteita koskevia tietoja saamme kolmannelta osapuolelta, tällä hetkellä Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Tietojen saamiseksi ilmoitamme kolmannelle tunnistetietosi.

Tietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Tietojen suojaaminen

Käsittelemme tietojasi huolellisesti ja suojaamme ne asianmukaisella tavalla. Vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen, on pääsy niihin. Henkilöllä, jolla on pääsy tietoihisi, on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä niiden korjaamista ja poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämän lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtoa.

Oikeuksien ulottuvuus määräytyy tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella.

Tiettyjen henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Tällaisissa tilanteissa sinulla on oikeus peruttaa suostumuksesi.

Pyyntö tai vaatimus esitetään kirjallisesti edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkistamme tarvittaessa pyynnön tai vaatimuksen esittäjän henkilöllisyyden.

9. Oikeus kannella valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus kannella henkilötietojesi käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi). Mikäli et asu Suomessa sinulla on oikeus kannella käsittelystä sille viranomaisella, joka valvoo henkilötietojen käsittelyä siinä maassa, jossa asut.

Scroll to Top